Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền 1974

Shaolin Martial Arts

Nội dung phim

Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền VietSub Shaolin Martial Arts 1974

Bọn Nhà Thanh nhân dịp kỹ niệm ngày sinh Quan Thánh Đế đã đến Lâm Tán điềun võ quán quấy rối định giành quyền chủ tế, nên, giết chết Thiếu. sư phụ. Saiu đó Tướng nhà Thanh cấp cho 2 cao thủ võ thâm là Dư bị và Ba cương .biết công lực ghê gớm của Thiết bố sam đến quấy qua võ quán siết một số môn sinh. Một số chạy thoát đến nhà Lâm sư phụ xin ý kiến. Ông này biết uy lực Thiết bô sam nhưng vì ông đã già và yếu khuyên họ nên biết kềm chế và ránhh xung đột với . bọn li1nhThanh Ông gửi 2 môn đồ Hà và Mạch đến tìm học Ưng Trảo công hòng khắc chế Thiết bố Sam. Nhưng rồi 2 người này cũng không phá được mà cón bị giết. Họ bị theo dõi đế Nhà Lâm Tàn Điền sư phụ tìm diệt sạch. Chỉ có 2 môn sinh chạy thoát chưa biết sư phụ bị giết, là Lý Diệu và Trần BảoVinh. H5 tìm học Hổ và Hạc song hình quyền và Vịnh Xuân quyền hòng đánh đột ngột điểm tử đôi mắt của kẻ thù Thiết bố sam Cuối cùng họ cũng giết 2 tên võ công siêu đẳng Thiết bố Sam, một tẹn bị mù mắt một tên bị bang ruột mà chết.

Bình Luận Facebook

Đóng