Tân thủy hử 2011

All men are brothers

Nội dung phim

Tân thủy hử VietSub All men are brothers 2011

Tân Thủy Hử là một bộ phim kể về 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. So với nguyên tác “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am thì bộ phim “Tân Thủy Hử” mới này vẫn sẽ bám sát nội dung của nguyên tác. Phim sẽ được chia thành những tập nhỏ để đi sâu khắc họa số phận của mỗi nhân vật. Trong Thủy Hử, giai nhân nổi bật nhất là Lý Sư Sư, ngoài ra vợ Lâm Xung, Hỗ Tam Nương và Phan Kim Liên cũng được ngợi ca về nhan sắc. Tuy nhiên, trong Tân Thủy Hử thì tất cả các nữ diễn viên đều là người đẹp…

Tập 01: Hồng Thái Úy ngộ tẩu yêu ma

Tập 02: Thạch Kiệt thôn thất tinh tụ hội

Tập 03: Cửu Văn Long tư tẩu Đông Kinh thành

Tập 04: Lỗ đề hạt hiệp trợ Kim Thúy Liên

Tập 05: Quyền đả Trấn Quan Tây

Tập 06: Lỗ Đạt thế độ Văn Thù tự

Tập 07: Báo Tử Đầu ngộ nhập Bạch hổ đường

Tập 08: Đảo bạt thùy dương liễu

Tập 09: Đại náo rừng dã trư

Tập 10: Lâm Xung bổng đả Hồng giáo đầu

Tập 11: Trí Thâm hỏa thiêu Ngõa Quán tự

Tập 12: Lâm giáo đầu phong tuyết sơn thần miếu

Tập 13: Bức thượng Lương Sơn

Tập 14: Dương Chí mãi đao

Tập 15: Trí thủ Sinh thần cương

Tập 16: Tống Công Minh tư phóng Tiều Thiên Vương

Tập 17: Hỏa thiêu Vương Luân

Tập 18: Tống Giang thu thú Diêm Tích Kiều

Tập 19: Trương Văn Viễn tình *** Ô Long viện

Tập 20: Tọa lâu sát Tích

Tập 21: Trí thủ Nhị long sơn

Tập 22: Võ Tòng đả hổ

Tập 23: Phan Kim Liên can đả Tây Môn Khánh

Tập 24: Kim Liên túy dụ Võ Nhị Lang

Tập 25: Vương bà tham hối thuyết phong tình

Tập 26: Vương bà kế khích Tây Môn Khánh

Tập 27: Ác phụ dược độc Võ Đại Lang

Tập 28: Võ Tòng sát tẩu

Tập 29: Đèo Thập tự Mẫu Dạ Xoa khai điếm

Tập 30: Võ Tòng viện thủ trợ thi ân

Tập 31: Túy đả Tưởng Môn thần

Tập 32: Đại náo Phi vân phố

Tập 33: Huyết tiện Uyên ương lầu

Tập 34: Tống Giang dạ túc Thanh Phong trại

Tập 35: Hoa Vinh tiễn xạ Phích Lịch Hỏa

Tập 36: Núi Yết Dương, Tống giang gặp Lý Tuấn

Tập 37: Hắc Toàn Phong đấu lãng Lý Bạch Điều

Tập 38: Tầm Dương lâu phản thi đề vách

Tập 39: Thần Hành Thái Bảo truyền giả tin

Tập 40: Lương Sơn Bạc hảo hán cướp pháp trường

Tập 41: Trương Thuận nhanh bắt Hoàng Văn Bính

Tập 42: Chân giả Lý Quỳ

Tập 43: Bính Mệnh Tam Lang kết bái Bệnh Quan Tác

Tập 44: Dương Hùng say mắng Phan Xảo Vân

Tập 45: Chúc gia trang Thời Thiên trộm gà

Tập 46: Phốc thiên điêu song tu sinh tử thư

Tập 47: Nhất Trượng Thanh đơn bắt Vương Nụy Hổ

Tập 48: Tam đả Chúc gia trang

Tập 49: Vương Anh lấy vợ

Tập 50: Mỹ Nhiệm Công ngộ thất Tiểu Nha Nội

Tập 51: Nhập Vân Long đấu pháp phá Cao Đường

Tập 52: Cổ Thượng Tảo trộm giáp

Tập 53: Đại phá liên hoàn mã

Tập 54: Vượt tam sơn Tống Giang mạo hiểm

Tập 55: Ngô Dụng hoán mệnh thuyết chư tướng

Tập 56: Tam sơn đồng tâm quy Thủy Bạc

Tập 57: Đêm đánh thành Tằng Đầu

Tập 58: Tiều Thiên Vương trúng tiễn

Tập 59: Trí Đa Tinh kế lừa Ngọc Kỳ Lân

Tập 60: Lư Tuấn Nghĩa lầm đánh Yến Tiểu Ất

Tập 61: Cướp pháp trường Thạch Tú liều mạng

Tập 62: Tống Giang binh đánh Đại danh phủ

Tập 63: Mẫu Đại Trùng nửa đêm truyền tín

Tập 64: Quan Thắng bàn thủ Lương Sơn Bạc

Tập 65: An Đạo Toàn thần y cứu Tống Giang

Tập 66: Cập Thời Vũ nhượng vị Ngọc Kỳ Lân

Tập 67: Lư Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung

Tập 68: Tống Công Minh nghĩa thả Song Thương Tướng

Tập 69: Một Vũ Tiễn phi thạch đả anh hùng

Tập 70: Lương Sơn Bạc anh hùng xếp hạng

Tập 71: Hắc Toàn Phong giận chém hạnh hoàng kỳ

Tập 72: Lý Quỳ phụ kinh

Tập 73: Yến Thanh đả lôi

Tập 74: Huyện Thọ Trương Lý Quỳ làm quan huyện

Tập 75: Nguyễn Thị tam hùng chọc khâm sai

Tập 76: Ngũ hổ thượng tướng đả Đồng Quán

Tập 77: Chúng hảo hán hề lạc Cao Thái Úy

Tập 78: Thủy chiến bắt Cao Cầu

Tập 79: Lương Sơn mở tiệc nhận chiêu an

Tập 80: Yến Thanh tích biệt Lý Sư Sư

Tập 81: Thư hùng Một Vũ Tiễn đấu hội Phương Nham Sơn

Tập 82: Lương Sơn phụng chiếu thảo Phương Lạp

Tập 83: Trương Thuận hồn quy Dũng Kim Môn

Tập 84: Võ Tòng một tay bắt Phương Lạp

Tập 85: Tống Công Minh áo gấm về quê

Tập 86: Lòng trung thấu trời

Bình Luận Facebook

Đóng