Vương Tử Valiant 1954

Prince Valiant

Nội dung phim

Vương Tử Valiant VietSub Prince Valiant 1954

Vua Aguar xứ Scandia quyết cải sang Cơ Đốc nên quyền thần Sligon vin cớ đó để phản chính, buộc Aguar đem vợ con đào tẩu ra Thule. Khi vương tử Valiant phương trưởng, ngài gửi tới Camelot để trui rèn nên kị sĩ. Trong lúc ấy, kẻ tiếm ngôi sắp sẵn một cuộc xâm lăng Anh quốc theo thỉnh cầu của Hắc Kị Sĩ.

Bình Luận Facebook

Đóng