Tưởng Bở 1996

Bottle Rocket

Nội dung phim

Tưởng Bở VietSub Bottle Rocket 1996

Một nhóm ba người bạn lên kế hoạch làm một mẻ trộm và tạo sẵn con đường rút lui. Mọi thứ có vẻ như hoàn hảo.

Bình Luận Facebook

Đóng