Thanh kiếm của Zatoichi 1967

Zatoichi's Cane-sword

Nội dung phim

Thanh kiếm của Zatoichi VietSub Zatoichi's Cane-sword 1967

Zatoichi trong khi đang chiến đấu với nhóm người xấu đã gặp lại người rèn ra thanh kiếm của mình và một chuyện xấu xảy đến…

Bình Luận Facebook

Đóng