Nữ Bá Vương 3 1990

The Inspector Wears Skirts 3

Nội dung phim

Nữ Bá Vương 3 VietSub The Inspector Wears Skirts 3 1990

Thanh tra Kan (Shui-Fan Fung), bây giờ kết hôn với Wu (Hồ Huệ Trung), đã được chỉ thị đào tạo Banshee Squad viên sau Madame Wu đi vào bán nghỉ hưu. Đối với nhiệm vụ tiếp theo của họ, Squad đã được phân công đi bí mật vào một tàu Casino để tóm cổ một nhóm trộm chịu trách nhiệm thực thi pháp luật bị đánh cắp và các loại vũ khí quân sự.

Bình Luận Facebook

Đóng