Mệnh Lệnh Liên Hoàn 1994

Chain Of Command

Nội dung phim

Mệnh Lệnh Liên Hoàn VietSub Chain Of Command 1994

Chuyện về một đặc vụ C.I.A hợp tác với một tổ chức quản lý dầu lửa và các câu chuyện phi pháp bắt đầu diễn ra…

Bình Luận Facebook

Đóng