Kế Hoạch Của Jackie 1997

Jackie Brown

Nội dung phim

Kế Hoạch Của Jackie VietSub Jackie Brown 1997

Stewardess Jackie Brown trở thành nhân vật trung tâm của một âm mưu có dính dáng đến một điệp viên ATF, những cánh tay của bọn buôn lậu và một người bảo lãnh cho những người nô lệ cho ta biết được cuối cùng ai đang đùa cợt với ai.

Bình Luận Facebook

Đóng